Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Αδειοδότηση

Τύποι Αδειών που δύναται να εκχωρήσει η ΚΔ

Άδεια Αναζήτησης Υδρογονανθράκων
Η άδεια αναζήτησης χορηγείται για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος και αφορά προσπάθειες εντοπισμού υδρογονανθράκων με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο, εκτός από γεωτρήσεις. Οι δραστηριότητες αναζήτησης περιλαμβάνουν γεωφυσικές επισκοπήσεις (σεισμικές, βαρυτομετρικές, μαγνητικές), γεωχημικές έρευνες, δειγματοληψία του βυθού κ.α.

Άδεια  Έρευνας Υδρογονανθράκων
Με την άδεια έρευνας, η οποία χορηγείται για συνολική διάρκεια επτά ετών (αρχική ερευνητική περίοδος τριών ετών με δυνατότητα δύο ανανεώσεων από δύο έτη κάθε φορά), παρέχονται αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Οι δραστηριότητες έρευνας περιλαμβάνουν βαρυτομετρικές, μαγνητικές και σεισμικές επισκοπήσεις, ερευνητικές γεωτρήσεις αλλά και γεωτρήσεις αξιολόγησης ανακαλύψεων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Σε κάθε ανανέωση ο αδειούχος υποχρεούται να αποδεσμεύσει τουλάχιστον το 25% της αδειοδοτούμενης περιοχής. Η διαδικασία χορήγησης άδειας έρευνας δύναται να κινηθεί, είτε ύστερα από πρωτοβουλία του Υπουργικού Συμβουλίου (Γύρος Αδειοδότησης), είτε κατόπιν υποβολής αίτησης από ενδιαφερόμενο φορέα, εφόσον ικανοποιούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται στους περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμους.

Άδεια Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων
Στην περίπτωση όπου ο κάτοχος άδειας έρευνας υδρογονανθράκων προβεί σε ανακάλυψη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, τότε του χορηγείται άδεια εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε έτη, με δυνατότητα μιας ανανέωσης διάρκειας δέκα ετών. Στο στάδιο αυτό ο αδειούχος υλοποιεί πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής υδρογονανθράκων ή τυχόν κατεργασία τους προκειμένου να καταστούν εμπορεύσιμοι, καθώς και αποθήκευση ή/και μεταφορά αυτών και των παραπροϊόντων τους μέχρι τις εγκαταστάσεις φόρτωσης για περαιτέρω διάθεση. Στην προαναφερόμενη κατεργασία δεν περιλαμβάνεται η διύλιση.

Δυνάμει των διατάξεων των περί Υδρογονανθράκων Νόμων και Κανονισμών, αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση, παράταση, ανανέωση ή τερματισμό των αδειών αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, είναι το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σχετικές Εκδόσεις

Γραφείο Τύπου