Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Υπηρεσία

Αρμοδιότητες

Οι κύριες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων αφορούν ολόκληρη την αλυσίδα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που βρίσκονται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο σε ρυθμιστικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή:

Ανάπτυξη Διεθνών Σχέσεων
Η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, στοχεύει στην ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου στην περιοχή μέσω (α) της προώθησης σταθερού επενδυτικού κλίματος και κατ’ επέκταση επενδύσεων στον τομέα των υδρογονανθράκων, (β) της συμμετοχής και διοργάνωσης σεμιναρίων και συναντήσεων με άλλες χώρες για θέματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, και (γ) της ενεργού συμμετοχής στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημιουργία της Euro-Mediterranean Gas Platform (EMGP).

Δημιουργία και συντονισμός πολιτικής και νομοθετικού πλαισίου
Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων διεξάγονται βάσει του σχετικού ευρωπαϊκού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου, καθώς και των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται στη διεθνή βιομηχανία πετρελαίου. Η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές για παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Παρακολούθηση και εποπτεία δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων
Η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των αδειούχων εταιρειών, καθώς και την εποπτεία υλοποίησης των προγραμμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Δημόσιου Τομέα σε θέματα Υδρογονανθράκων
Η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων καλείται να χειριστεί θέματα αναφορικά με την ερμηνεία, διαχείριση και αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων για τα οποία απαιτείται εξειδικευμένη υποδομή σε τεχνολογία και εκπαιδευμένο προσωπικό. Επιπρόσθετα, για να μπορέσει το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό να υποστηρίξει την αναδυόμενη αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κύπρο, απαιτείται η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων αξιολογεί τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και αναπτύσσει τα απαιτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προς επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Σχετικές Εκδόσεις

Γραφείο Τύπου